JUDr. Kateřina Tomčíková, advokát Praha 8

JUDr. Kateřina Tomčíková
advokát

Občanské zákony
Občanské právo
Finanční zákony
Korporátní právo a transakce
Právo nemovitostí
Občanský zákoník
Pracovní právo
Společnosti a družstva - zákony
Ochrana osobních údajů
Ochrana spotřebitele
Právo duševního vlastnictví
Korporátní právo a transakce
Ochrana spotřebitele

O mně

Díky své dlouhodobé praxi mám bohaté zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha odvětvích práva. Níže uvádím přehled oblastí, ve kterých jsem opakovaně poskytovala právní služby české i zahraniční klientele, a ve kterých mohu poskytnout kvalitní služby šité na míru Vašim potřebám.

Mezi mé hlavní zásady patří kvalita poskytovaných služeb, profesionální přístup, důraz na zájmy klienta a rychlost vyřízení případu.

Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Občanské právo

Komplexní právní poradenství

 • Analýza situací
 • Sepis a revize smluv
 • Účast na jednáních
 • Řešení sporů a zastupování v řízení před soudy
Občanské zákony Praha 8
advokát - obchodní právo

Korporátní právo

Komplexní právní poradenství

 • Zakládání společností
 • Korporátní změny
 • Zastupování na valných hromadách a účast na dalších jednáních
 • Fúze, rozdělení a převody jmění
 • Řešení sporů a zastupování v řízeních před soudy

Právo nemovitostí

 • Příprava a revize smluvní dokumentace zejména k:
  • Převodům nemovitostí
  • Zástavě nemovitostí
  • Zřizování služebností (věcných břemen)
  • Dělení a scelování pozemků
 • Sepis a revize nájemních a podnájemních smluv
advokát - občanské právo - smlouvy, zastupování, nemovitosti

Pracovní právo

 • Všeobecné právní poradenství
 • Příprava a revize pracovně-právní dokumentace
 • Příprava a revize vnitřních předpisů
 • Řešení sporů a zastupování v řízeních před soudy

Ochrana osobních údajů

Komplexní implementace GDPR, tj. zejména:

 • Mapování procesů
 • Příprava a revize souhlasů se zpracováním osobních údajů
 • Příprava a revize informací o zpracování osobních údajů
 • Příprava a revize informací o cookies
 • Příprava a revize interních směrnic
 • Školení
advokát - finanční právo
Ochrana spotřebitele

Právo duševního vlastnictví

 • Komplexní právní poradenství v záležitostech ochranných známek, tj. zejména:
  • Rešerše na označení
  • Registrace ochranných známek pro ČR, EU a další státy světa
  • Zastupování ve sporných řízeních
  • Sepis a revize licenčních smluv
 • Ochrana know-how
 • Autorské právo

Ochrana spotřebitele

 • Vymáhání práv a zastupování ve spotřebitelských sporech, tj. zejména:
  • Uplatnění práva na reklamaci
  • Odstoupení od smlouvy
  • Zkažená dovolená

JUDr. Kateřina Tomčíková

Střížkovská 726/48
180 00 Praha 8 – Libeň

Telefon
+420 773 108 011

Email
katerina@tomcikovaadvokat.cz

Zeptejte se mě

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.